Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła zatwierdzanych od 9.11 br.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Energii z 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zmianie uległ jeden ze wskaźników do obliczenia średnioważonego kosztu kapitału. Należy go uwzględniać przy ustalaniu uzasadnionego zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła zatwierdzanych od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia.

URE informuje, że w kalkulacji średnioważonego kosztu kapitału (WACC) dla taryf przedkładanych do zatwierdzenia w okresie od 9 listopada do końca 2017 r. należy uwzględnić stopę wolną od ryzyka na poziomie 3,256%.

Pozostałe wielkości wskaźników pozostają bez zmian.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 78/2017 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) w taryfach dla ciepła zatwierdzanych od 9 listopada 2017 r.

Data publikacji: 09.11.2017

Opcje strony

do góry