Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń przyłączeniowych Komisji Europejskiej z 2016 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określił kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń Komisji (UE): 2016/631, 2016/1388 oraz 2016/1447 (tzw. rozporządzenia przyłączeniowe). Określenie kryteriów poprzedziły konsultacje społeczne.

Szczegóły wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji publicznych znajdują się w poniższych komunikatach Prezesa URE:

Data publikacji : 19.10.2017
Data modyfikacji : 19.10.2017

Opcje strony

do góry