Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2017 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%.

Dla porównania, w III kwartale 2017 r. stopa ta wynosiła 3,212%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 67/2017.

Data publikacji : 02.10.2017

Opcje strony

do góry