Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta końcowa kosztów osieroconych PGE GiEK S.A.

Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT) ustalił wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, następcy prawnego spółek: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia Rzeszów S.A., Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., Elektrownia Turów S.A. oraz Elektrownia Opole S.A. (PGE GiEK S.A.), w związku z zakończeniem okresu korygowania, trwającym od 1 kwietnia 2008 r. do 16 grudnia 2016 r. wysokość tej korekty została określona na kwotę 937 775 502 zł.

Ustawa KDT jest programem pomocy publicznej, który ma ułatwić wytwórcom działanie na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej po przedterminowym rozwiązaniu umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej zawartych ze spółką b. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 61/2017.

Data publikacji : 29.08.2017

Opcje strony

do góry