Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wnioski o zmianę koncesji po zmianach danych - przydatne informacje

Z uwagi na zmienione przepisy ustawy - Prawo energetyczne w zakresie występowania do Prezesa URE o zmianę koncesji, przedstawiamy szczegółowe informacje w sprawie sposobu i terminu realizacji przez spółki prawa handlowego zarejestrowane w KRS obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji w przypadku zmiany nazwy, adresu, siedziby, numeru KRS, NIP lub VAT UE. Komunikat zawiera również przydatne informacje o realizacji obowiązków informacyjnych w przypadku zmiany danych wspólnika, akcjonariusza oraz osoby uprawnionej lub wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji, a także obowiązków informacyjnych określonych w warunkach koncesyjnych.

Szczegóły znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 56/2017.

Data publikacji : 11.08.2017

Opcje strony

do góry