Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wysokość kosztów osieroconych na 2018 r.

W Informacji Prezesa URE nr 51/2017 podane zostały zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2018 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, CEZ Chorzów, Elektrociepłownia „Zielona Góra”), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 51/2017 z dn. 27.07.2017 w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2018 kwot kosztów osieroconych.

Data publikacji : 28.07.2017

Opcje strony

do góry