Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7128,Sporzadzanie-obowiazkowego-audytu-energetycznego-w-wyniku-ustawy-o-efektywnosci-.html
2020-07-12, 01:30

Strona znajduje się w archiwum.

Sporządzanie obowiązkowego audytu energetycznego w wyniku ustawy o efektywności energetycznej - wyjaśnienia

W związku z nałożonym obowiązkiem sporządzania audytu energetycznego na podstawie ustawy o efektywności energetycznej na określoną kategorię przedsiębiorców oraz mając na uwadze zgłaszane przez przedsiębiorców wątpliwości interpretacyjne, Urząd przedstawia wyjaśnienia i wskazówki odnośnie sporządzania tych audytów.

Data publikacji : 20.07.2017
Data modyfikacji : 20.07.2017

Opcje strony