Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięto piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Spośród 2425 ofert zgłoszonych do przetargu Komisja Przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej - 806 743,129 toe.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 września 2016 r. w sprawie piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 2425 ofert. Komisja odrzuciła 327 ofert (załącznik nr 1 do protokołu). Wybrała 2065 ofert (załącznik nr 2 do protokołu). Natomiast Komisja nie wybrała 33 ofert (załącznik nr 3 do protokołu). W  Biuletynie Informacji Publicznej URE (link do strony) został zamieszczony protokół z przebiegu piątego przetargu.

W przypadku przedsięwzięć wybranych przez Komisję, podmioty które wygrały przetarg mogą uzyskać - po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się na stronie URE - świadectwa efektywności energetycznej.

Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej i jego przekazanie na Towarową Giełdę Energii SA jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych i ma to miejsce w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg.

Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, zawiadomieniu Prezesa URE o jego realizacji oraz po przekazaniu - przez Prezesa URE - świadectwa na Towarową Giełdę Energii SA.

Podmioty, które wygrały przetarg powinny mieć na uwadze fakt, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. A zatem 2018 rok jest ostatnim, za który można realizować obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy, świadectwami efektywności energetycznej wydanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętego przetargu są dostępne w zakładce efektywność energetyczna.

Data publikacji : 20.07.2017

Opcje strony

do góry