Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2016 r.

Zgodnie z ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Prezes URE poinformował, że w 2016 r.:

  1. średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla wyniósł 82,27 zł/MWh;
  2. średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem wyniosła  181,11 zł/MWh.

Szczegółowe informacje zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2017.

Data publikacji : 14.07.2017

Opcje strony

do góry