Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową, niższą taryfę PGNiG S.A.

12 lipca br. Prezes URE zatwierdził ustaloną przez PGNiG S.A. taryfę w zakresie dostarczania paliw gazowych na okres do dnia 30 września 2017 r. Taryfa Nr 15/2017 została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa Gazowe.

Średnie ceny gazu ziemnego wysokometanowego w stosunku do cen ustalonych w dotychczas obowiązującej taryfie Nr 14/2017 tego Przedsiębiorstwa, obniżone zostały o 6,7 %, zaś gazów zaazotowanych o 6,8 %.

Taryfa ustalona przez PGNiG S.A. dotyczy odbiorców końcowych obsługiwanych przez to Przedsiębiorstwo, tj. odbiorców o rocznym zużyciu gazu nie mniejszym niż 25 mln m3 (tzw. dużych przedsiębiorców). Nie ma zatem zastosowania do odbiorców o mniejszym zużyciu, w tym do gospodarstw domowych.

Przedsiębiorstwem, które w ramach GK PGNiG S.A. sprzedaje gaz do odbiorców w gospodarstwach domowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.o, którego taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 17 marca 2017 r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Data publikacji : 12.07.2017

Opcje strony

do góry