Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE, których oferty wygrały aukcje w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii określają obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję.

Szczegóły dotyczące sprawozdawczości wytwórców, w tym m.in. terminy przedłożenia wymaganych informacji, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2017 dotyczącej obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

Data publikacji : 10.07.2017

Opcje strony

do góry