Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7107,Jak-prawidlowo-zlozyc-wniosek-o-wydanie-swiadectw-pochodzenia.html
2020-07-12, 02:31

Strona znajduje się w archiwum.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o wydanie świadectw pochodzenia

Wprowadzone 1 stycznia 2017 r. zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii spowodowały, że wytwórcy składający wnioski o wydanie świadectw pochodzenia coraz częściej popełniają błędy o charakterze formalnym, które z oczywistych względów negatywnie rzutują na terminy zakończenia postępowań.

W Komunikacie nr 43/2017 zostały podane zalecenia, jak ich uniknąć.

Data publikacji : 06.07.2017

Opcje strony