Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7097,Stopa-wolna-od-ryzyka-w-III-kwartale-2017-r.html
2020-06-06, 12:15

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2017 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,212%.

Dla porównania, w II kwartale 2017 r. stopa ta wynosiła 3,140%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2017.

Data publikacji : 03.07.2017

Opcje strony