Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7093,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-w-I-kwartale.html
2020-07-11, 00:21

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w I kwartale 2017 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 160,60 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2017  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 roku.

Data publikacji : 26.06.2017
Data modyfikacji : 26.06.2017

Opcje strony