Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw ciekłych do realizacji od lipca i sierpnia

W kwietniu i w maju br. minister energii wydał trzy rozporządzenia regulujące rynek paliw ciekłych, przewidziane w ustawie Prawo energetyczne (wg art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 i art. 43e ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne):

Wejście w życie ww. rozporządzeń skutkuje powstaniem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, zgodnie z przepisami przejściowymi art. 29 i art. 31 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 z późn. zm.). Urząd zwraca uwagę przedsiębiorców na terminy wskazane w tych aktach wykonawczych - 7 i 14 lipca oraz 20 sierpnia br.

Więcej informacji w zakładce paliwa ciekłe.

Data publikacji : 01.06.2017

Opcje strony

do góry