Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7056,Jednostkowe-oplaty-zastepcze-dla-kogeneracji-na-2018-r.html
14.06.2024, 01:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2018 r.

Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm.

Opłaty, o których mowa w art. 9a ust. 10 tej ustawy, obowiązujące w 2018 r. wynoszą:

  • Ozg = 115,00 [zł/MWh], tj. 67,77% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozk = 9,00 [zł/MWh], tj. 5,30% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozm = 56,00 [zł/MWh], tj. 33,00% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Szczegółowe informacje na temat jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2018 r. zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2017.

Data publikacji : 30.05.2017
Data modyfikacji : 30.05.2017

Opcje strony