Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7047,Obowiazek-zawarcia-biokomponentow-w-paliwach-cieklych-przy-realizacji-NCW-od-1-s.html
2023-10-01, 18:31

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek zawarcia biokomponentów w paliwach ciekłych przy realizacji NCW od 1 stycznia 2017 r.

Przypominamy, że na podstawie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 z późn. zm.) podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest zobligowany do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 tej ustawy, w co najmniej 50% za pomocą biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych oraz do udokumentowania tego (art. 23a ustawy).

Jednocześnie, kto będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 23a ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości 0,1 zł za każdy MJ wartości energetycznej biokomponentów, które podmiot realizujący NCW był obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania tego obowiązku, a których udziału nie udokumentował.

Przepisy zostały wprowadzone do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165 z późn. zm.) i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Data publikacji : 25.05.2017

Opcje strony