Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7031,Srednie-kwartalne-ceny-zakupu-gazu-ziemnego-z-zagranicy.html
2020-11-01, 01:38

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W I kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 83,00 zł/MWh.

W IV kwartale ub.r. cena ta wynosiła 73,74 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2017.

Data publikacji : 15.05.2017

Opcje strony