Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7025,IX-Europejski-Kongres-Gospodarczy-z-udzialem-Prezesa-URE.html
24.04.2024, 10:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IX Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Prezesa URE

W dniach 10-12 maja br. w Katowicach odbywa się dziewiąta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Centralnej.

W trzydniowym wydarzeniu, w ponad stu sesjach i dyskusjach wzięło udział kilkuset panelistów. Przy dużej dynamice zmian zachodzących w świecie, Kongres stawia swoim Gościom, wyjątkowo ambitne zadanie – wspólne wskazanie trendów, procesów i zjawisk, które będą kształtowały najbliższą przyszłość Europy i jej gospodarki.

Wśród głównych tematów tegorocznego wydarzenia był również blok zagadnień energetycznych, na który składały się liczne panele dyskusyjne:

  • Stan i perspektywy rynku energii w Polsce
  • Energetyka w Europie, regulacje na szczeblu Unii Europejskiej – Pakiet klimatyczny, Pakiet zimowy, system EU ETS
  • Rewolucja techniczna – i jej skutki: magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka rozproszona i prosumencka
  • Nowe rozwiązania w energetyce odnawialnej
  • Giełda energii w Polsce i w krajach europejskich

Podczas sesji w poświęconych rynkowi energii elektrycznej w Europie Centralnej, w której uczestniczył Prezes URE Maciej Bando, zaproszeni goście rozmawiali, między innymi o przyszłości i obecnej sytuacji na rynku energetycznym w naszym regionie, inwestycjach w infrastrukturę, perspektywach rynku energii w Polsce – cenach, regulacji, konkurencji na rynku energii oraz o regulacjach Unii Europejskiej kształtujących rynek.

Jak zauważył Prezes URE, pakiet zimowy to kolejny kamień milowy, który w szalenie istotny sposób może zmienić obraz energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w Polsce.

Maciej Bando podkreślił, że energetyka musi służyć konsumentowi  obecnie najważniejsze nie są te kwestie nakładające na nas wymogi technologiczne, pewne wymogi administracyjne, tylko to, że w każdym unijnym dokumencie pojawia się konsument. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ nie pozwala zapomnieć, że energetyka jest dla niego – powiedział.

W programie Kongresu, będącego miejscem spotkania uznanych autorytetów, znalazły swoje stałe miejsce także specjalne projekty poświęcone innowacyjnej przedsiębiorczości oraz promujące młodych liderów życia gospodarczego i publicznego.

Więcej informacji na temat IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego na stronie www.eecpoland.eu/pl/.

Data publikacji : 12.05.2017
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony