Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek OSDn uwzględnienia w IRiESD postanowień dotyczących usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego

URE przypomina, że wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobowiązani do uwzględnienia w swoich instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) wymagań w zakresie pozyskiwania usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego.

OSDn w terminie do 30 maja 2017 r., są zobowiązani do zamieszczenia na swoich stronach internetowych oraz udostępnienia w  siedzibach do publicznego wglądu IRiESD uwzględniające postanowienia dotyczące usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Szczegóły znajdują się w poniższej informacji dot. obowiązku operatorów systemów dystrybucyjnych, o których mowa w art. 9d ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne (OSDn) uwzględnienia w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) postanowień dotyczących usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego.

Data publikacji : 05.05.2017

Opcje strony

do góry