Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7017,Wysokosc-Narodowych-Celow-Wskaznikowych-ustalona-na-lata-2017-2020.html
14.07.2024, 04:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych ustalona na lata 2017-2020

Prezes URE przypomina, że zgodnie z art. 7 ustawy z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986), ustalono następującą wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2017-2020:

  • 7,10% na 2017 r.;
  • 7,50% na 2018 r.;
  • 8,00% na 2019 r.;
  • 8,50% na 2020 r.

Ustawa z 30 listopada 2016 r. dokonała zmiany art. 24 ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285) stanowiącego delegację ustawową do wydania rozporządzeń w sprawie wysokości Narodowych Celów Wskaźnikowych, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018, zawierającego uprzednie wysokości NCW m.in. na lata 2017-2018. Zgodnie z art. 8 przedmiotowej ustawy, Rada Ministrów po raz pierwszy określi NCW w terminie do  15 czerwca 2019 r. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w brzmieniu nadanym tą ustawą.

Data publikacji : 28.04.2017

Opcje strony