Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6985,Stopa-wolna-od-ryzyka-w-II-kwartale-2017-r.html
24.04.2024, 12:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2017 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,140%.

Dla porównania, w I kwartale 2017 r. stopa ta wynosiła 3,002%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2017.

Data publikacji : 03.04.2017
Data modyfikacji : 04.04.2017

Opcje strony