Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym: kwartalna i roczna

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne Prezes URE poinformował, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2016 r. wyniosła 168,88 zł/MWh, natomiast cena ta za 2016 r. wyniosła 169,70 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 17/2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2016 oraz Informacji Prezesa URE nr 18/2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2016 r.

Data publikacji: 28.03.2017

Opcje strony

do góry