Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG S.A. oraz zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

17 marca 2017 r. zakończone zostało postępowanie administracyjne o zatwierdzenie taryfy ustalonej przez PGNiG S.A. oraz zmiany taryfy i wydłużenia okresu obowiązywania taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNiG OD). Zatwierdzona taryfa i zmiana taryfy opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

Taryfa PGNiG S.A. zatwierdzona została na okres do 30 czerwca 2017 r. Jej wejście w życie oznacza podwyższenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych zużywających powyżej 25 mln m3 o 8,0%, natomiast gazu zaazotowanego o 7,9%.

Zmiana taryfy PGNiG OD, zatwierdzona do 31 grudnia 2017 r., oznacza wzrost cen paliw gazowych o 1,6%. Z uwagi na to, że zmianie nie ulegają ani stawki opłat abonamentowych, ani stawki opłat transportowych (przesyłowych i dystrybucyjnych), podwyżki średnich płatności są niższe.

W przypadku odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci PSG i nabywających ten gaz od PGNiG OD - w ramach umów kompleksowych - wzrost średnich płatności w grupie W-1 (roczny pobór nie wyższy niż 3 350 kWh) wynosi 0,7%, zaś w grupie W-2 (roczny pobór wyższy niż 3 350 kWh i nie wyższy niż 13 350 kWh) oraz w grupie W-3 (roczny pobór wyższy niż 13 350 kWh i nie wyższy niż 88 900 kWh) 1%.

Kwotowy wzrost średnich miesięcznych płatności dla statystycznego odbiorcy grupy W-1 zużywającego rocznie 1 227 kWh wyniesie 0,15 zł, grupy W-2 zużywającego 7 127 kWh/rok - 0,90 zł, zaś W-3 zużywającego 23 763 kWh/rok - 3,01 zł.

Powodem wzrostu cen gazu jest utrzymujący się od połowy ubiegłego roku wzrost cen ropy naftowej i surowców ropopochodnych na świecie. Odmienna dynamika wzrostów cen gazu w taryfach obu spółek z GK PGNiG S.A. jest efektem różnego sposobu zabezpieczania portfela sprzedaży, który z kolei wynika z innego modelu biznesowego realizowanego przez te podmioty.

Data publikacji : 17.03.2017

Opcje strony

do góry