Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uczestnikiem debaty na temat MiFID II

8 marca br. odbyła się debata nt. Uwarunkowania dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce, zorganizowana przez Towarową Giełdę Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią.

Wdrożenie Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) determinuje wypracowanie rozwiązań prawnych, które pozwolą m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez utrzymanie płynności na rynkach energii i gazu ziemnego. Wprowadzenie dyrektywy do polskiego porządku prawnego jest planowane na 3 lipca 2017 r., a zatem będzie obowiązywać od stycznia 2018r.

Podczas spotkania zaprezentowano wpływ MiFID II na rynki towarowo-finansowe oraz przedstawiono opinię uczestników rynków energii i gazu w zakresie kierunków dostosowania rynków energii i gazu prowadzonych przez TGE. Uczestnicy debaty dyskutowali o tym, jaki wpływ dla polskiego rynku energii i gazu będzie miało wejście w życie tej dyrektywy oraz omawiali związane z tym zagrożenia.

Najważniejsze wnioski z dyskusji oraz prezentacje z debaty opublikowane są na stronie www.tge.pl/pl/27/aktualnosci/741/towarzystwo-obrotu-energia-i-towarowa-gielda-energii-w-dn-8-marca-2017-r-wspolnie-zorganizowali-debate-nt-uwarunkowan-dyrektywy-mifid-ii-i-jej-wplywu-na-rynki-towarowo-finansowe-w-polsce.

Data publikacji : 09.03.2017
Data modyfikacji : 13.03.2017

Opcje strony

do góry