Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził nową taryfę przesyłową dla OGP Gaz - System S.A.

17 stycznia 2017 r. Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych ustaloną przez OGP Gaz - System S.A., która będzie obowiązywała do 31 grudnia br.

Wprowadzenie tej taryfy jest w zasadzie neutralne dla odbiorców gazu zaliczanych do grupy gospodarstw domowych i drobnych przedsiębiorstw. Wpływ obniżenia stawki opłaty przesyłowej zauważalny będzie przez podmioty bezpośrednio przyłączone do sieci, dla których zmiany łącznych opłat będą w przedziale od - 0,5% do + 0,3%. 

Na skutek wprowadzenia taryfy Gaz-Systemu zmiana opłat za korzystanie z usług przesyłania paliw gazowych dla poszczególnych użytkowników systemu przesyłowego (lista dostępna na stronie Gaz-Systemu) zawiera się w przedziale od (-) 5,2% do 3,3%.

Wprowadzenie taryfy Gaz-Systemu nr 10 oznacza:

Dla gazu ziemnego wysokometanowego

  • spadek stałych stawek opłat przesyłowych na wejściu do systemu przesyłowego o 3,1 %, na wejściu do podziemnych magazynów gazu o 3,2 % oraz zmiennych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu przesyłowego o 3,5 %,
  • wzrost stałych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu przesyłowego o 3,4 % i na wyjściu z podziemnych magazynów gazu o 3,3 %.

Dla gazu ziemnego zaazotowanego

  • spadek stałych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu przesyłowego o 7,1 %,
  • wzrost stałych stawek opłat przesyłowych na wejściu do systemu przesyłowego o 3,6 % i zmiennych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu o 1,1 %.

Wzrosty i spadki poszczególnych stawek wynikają ze zmiany mocy oraz wolumenów przesyłanych paliw w stosunku do przyjętych w kalkulacji taryfy obowiązującej.

Przychód - stanowiący podstawę kalkulacji taryfy dla Gaz-Systemu, pokrywający planowane koszty prowadzenia działalności koncesjonowanej oraz zwrot z zaangażowanego kapitału na poziomie umożliwiającym firmie realizację szeroko zakrojonych prac inwestycyjnych - jest zbieżny z przychodem, jaki Przedsiębiorstwo osiągnęłoby ze stawek aktualnie obowiązujących.

Zatwierdzona taryfa nr 10 została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Data publikacji : 17.01.2017

Opcje strony

do góry