Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyzwania stojące przed polską energetyką w 2017 roku na XVII edycji Kongresu POWERPOL

Pod hasłem: „Rok 2017: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki” w dniach 11-12 stycznia br. w Warszawie w hotelu Marriott odbył się XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL. Jednym z prelegentów pierwszego panelu dotyczącego zmian w krajowej energetyce w 2017 r. był Prezes URE Pan Maciej Bando.

Po wystąpieniu Ministra p. Andrzeja Piotrowskiego z ME, szef Urzędu przypomniał zebranym słuchaczom misję URE - jako równoważenie interesów pomiędzy indywidualnymi odbiorcami końcowymi a przedsiębiorstwami energetycznymi ‒ z której wynikają dalsze ustawowe działania polskiego regulatora rynku energii. Wśród zadań na 2017 r. Prezes Bando zwrócił uwagę także na rynek paliw ciekłych, na którym to rynku Urząd dostał nowe, szerokie zadania. Podkreślił strategiczną rolę rynku gazu, z takimi projektami i wyzwaniami na ten rok jak Baltic Pipe czy socjalizacja kosztów gazoportu w Świnoujściu. Wśród tematów, które w tym roku będą w centrum uwagi szef URE wymienił także rynek mocy oraz niskoemisyjność, a także związany z tym rynek ciepła, który oczekuje rozstrzygnięcia w zakresie systemu wsparcia tego rynku i kończącego się w 2018 r. systemu kogeneracji. Uwaga regulatora skupi się także i w tym roku na problematyce OZE, prawa wspólnotowego i ważnych rozstrzygnięć na rynkach międzynarodowych, w tym Pakietu Zimowego.

Obecny rok może być dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, a także nowymi priorytetami w rządowej polityce energetycznej. Podczas Kongresu POWERPOL w 6 panelach dyskusyjnych dotyczących bieżących problemów polskiej energetyki, udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu.

Data publikacji : 13.01.2017

Opcje strony

do góry