Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2017 r.

Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,002%.

Dla porównania, w IV kwartale 2016 r. stopa ta wynosiła 2,914%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2017.

Data publikacji : 02.01.2017

Opcje strony

do góry