Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6774,Srednie-kwartalne-ceny-zakupu-gazu-ziemnego-z-zagranicy.html
2020-09-27, 17:47

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W III kwartale 2016 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 61,95 zł/MWh.

W II kwartale cena ta wynosiła 63,90 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 60/2016.

Data publikacji : 14.11.2016

Opcje strony