Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady składania deklaracji o przystąpieniu do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi zasad składania deklaracji o przystąpieniu do udziału w aukcji, przypominamy, że mimo zmiany definicji instalacji OZE, a także oznaczeń jednostek redakcyjnych niektórych przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Informacja Prezesa URE z dnia 21 grudnia 2015 r. zachowuje aktualność w zakresie dotyczącym wymogu posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 59/2016 w sprawie zasad składania deklaracji o przystąpieniu do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii.

Data publikacji: 07.11.2016

Opcje strony

do góry