Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ustalenie okresu wsparcia instalacji odnawialnych źródeł energii, w których energię elektryczną wytworzono po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r.

Prezes URE, mając na uwadze pojawiające się wątpliwości dotyczące prawidłowej wykładni sformułowania „(…) dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej potwierdzony wydanym świadectwem pochodzenia (…)” zawartego w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazuje, że pod pojęciem tym należy rozumieć jedynie świadectwa pochodzenia wprowadzone do porządku prawnego w drodze przepisów ustawy z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), która w tym zakresie weszła w życie z dniem 1 października 2005 r.

Istotne szczegóły w sprawie ustalenia okresu wsparcia instalacji odnawialnych źródeł energii, w których energię elektryczną wytworzono po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r., znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 58.

Data publikacji : 07.11.2016

Opcje strony

do góry