Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę PGNiG S.A.

17 października 2016 r. Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG S.A. w zakresie dostarczania paliw gazowych, która będzie obowiązywać do końca 2016 r. Zatwierdzona taryfa została opublikowana Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

W taryfie ustalono ceny gazu wysokometanowego tylko dla obiorców końcowych, w związku ze zwolnieniem - decyzją Prezesa URE z 4 sierpnia 2016 r. - z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy w zakresie sprzedaży ww. gazu dla tzw. odbiorców hurtowych, tj. nabywających gaz w celu dalszej odsprzedaży.

W taryfie ustalono również ceny gazu zaazotowanego dla odbiorców końcowych oraz dla odbiorców hurtowych, gdyż zwolnienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy tego paliwa.

Zatwierdzenie taryfy PGNIG S.A. oznacza wzrost płatności związanych z zakupem gazu wysokometanowego średnio o 4%, natomiast dla gazu zaazotowanego średnio o 3,9%.

Wzrost cen gazu wysokometanowego związany jest ze wzrostem kosztów jego zakupu wynikających ze zmiany poziomu cen ropy na rynkach światowych. Ceny gazu zaazotowanego ustalane są w odniesieniu do cen gazu wysokometanowego, tak aby jednostka energii zawartej w obu rodzajach paliwa gazowego była wyceniona w jednakowej wysokości.

Data publikacji : 17.10.2016

Opcje strony

do góry