Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6706,Prezes-URE-uczestnikiem-ECO-ENERGY-SUMMIT.html
2020-07-14, 09:21

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uczestnikiem ECO ENERGY SUMMIT

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Polska energetyka na etapie transformacji - pod takim hasłem, w dniach 12-13 października br. w Warszawie, odbywa się II edycja kongresu ECO ENERGY SUMMIT (EES). Wśród zaproszonych gości jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, który objął to wydarzenie Patronatem Honorowym.

Regulator rynku energii wziął udział w sesji inauguracyjnej pt.: Polityka energetyczna Polski do 2020 roku i długoterminowo - jak zapewnić bezpieczeństwo i rozwiązać bieżące problemy sektorowe? Do rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym kraju, oprócz Prezesa Bando, zaproszono także: Posła na Sejm RP Andrzeja Czerwińskiego, Radcę Prawnego, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa and Partners Rafała Hajduka, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, PGE Bolesława Jankowskiego, Prezesa Zarządu, Enea Trading Dawida Klimczaka, Prezesa Zarządu Tauron Remigiusza Nowakowskiego oraz prof. Konrada Świrskiego z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Wśród zasadniczych przedmiotów debaty znalazła się kwestia dotycząca polityki energetycznej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności jej doprecyzowania. W tym kontekście Prezes Bando podkreślał potrzebę dialogu, współpracy i zaangażowania organów rządowych i wszystkich interesariuszy w zakresie wypracowania jednolitego stanowiska na arenie Unii Europejskiej w sprawach istotnych dla rozwoju sektora energetycznego i bezpieczeństwa kraju. Szef URE zwrócił też uwagę na jedną z zasadniczych funkcji, których wypełnienie spoczywa na krajowych regulatorach rynku energii - „Rolą regulatorów jest w praktyce wprowadzenie rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych krajów.  W tym zakresie istnieje szczególna potrzeba wsparcia działań regulatora ze strony rządowej i sektora energetycznego kraju." Prezes URE zwrócił się z prośbą o współdziałanie w kreowaniu i wprowadzaniu na arenę międzynarodową konkretnych zagadnień, takich jak kodeksy sieciowe czy modele rynku.  „Umiejętność budowania koalicji i organizowania grup wpływu na rzecz wdrożenia pożądanych zmian umożliwiłoby tworzenie wspólnego frontu i wzmocniłoby niewątpliwe pozycję Polski na arenie Europy” - dodał Prezes Bando.

Podczas I dnia kongresu zaplanowano także debaty poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem surowcowym Polski, deficytem mocy i energetyką konwencjonalną czy znaczeniem odnawialnych źródeł energii w Polsce w kontekście unijnej polityki klimatycznej.

***

ECO ENERGY SUMMIT to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych z udziałem europejskich i krajowych liderów opinii, przedstawicieli administracji centralnej i samorządów, a także szerokiego grona ekspertów oraz kadry kierowniczej najbardziej znaczących firm sektora energetycznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Rzeczpospolita. Więcej na www.ecoenergysummit.pl.

Data publikacji : 12.10.2016
Data modyfikacji : 13.10.2016

Opcje strony