Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2016 r.

Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2016 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 2,914%.

Dla porównania, w poprzednim kwartale br. stopa ta wynosiła 2,821%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2016.

Data publikacji : 03.10.2016

Opcje strony

do góry