Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w II kwartale 2016 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 171,14 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 45/2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 r.

Data publikacji : 27.09.2016

Opcje strony

do góry