Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6685,Pojecie-mocy-zainstalowanej-elektrycznej-w-przepisach-ustawy-o-odnawialnych-zrod.html
2022-01-20, 06:37

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pojęcie „mocy zainstalowanej elektrycznej” w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawy - Prawo energetyczne

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, występującego zarówno w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, jak i przepisach ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w Informacji Prezesa URE nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej zostały zawarte szczegółowe wyjaśnienia dotyczące pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej wraz z przykładami przybliżającymi istotę zagadnienia problemowego.

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 23.09.2016

Opcje strony