Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wysokości zaktualizowanych kwot kosztów osieroconych na 2017 rok

W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2016 z 28 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2017 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 34/2016 w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2017 kwot kosztów osieroconych.

Data publikacji : 29.07.2016

Opcje strony

do góry