Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6608,Od-lipca-na-naszych-rachunkach-pojawia-sie-stawka-oplaty-OZE.html
13.04.2024, 05:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od lipca na naszych rachunkach pojawia się stawka opłaty OZE

Opłata OZE wynosi 2,51 zł/ MWh. Wynika ona z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. Opłata ta jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Stawka opłaty OZE jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Opłaty te dystrybutorzy mogą zacząć pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE. Opłata OZE została uwzględniona w taryfach przedsiębiorstw energetycznych na 2016 r.

Data publikacji : 19.07.2016
Data modyfikacji : 19.07.2016

Opcje strony