Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2015 r.

Prezes URE poinformował o średnioważonym koszcie węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz o średniej cenie energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2015 r., działając na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 ze zm.).

W związku z tym w 2015 r.:

  • średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla wyniósł 85,80 zł/MWh;
  • średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem wyniosła 183,09 zł/MWh.

Pełny komunikat w tej sprawie zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2016 z 11 lipca 2016 r.

Data publikacji : 13.07.2016

Opcje strony

do góry