Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek mocy w Polsce - inauguracja konsultacji z udziałem Prezesa URE

Rynek mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych - pod takim tytułem, 4 lipca br. w Ministerstwie Energii, odbyła się konferencja, podczas której ogłoszono rozpoczęcie konsultacji projektu założeń dotyczących utworzenia rynku mocy w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli, między innymi, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Rynek mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych to projekt, którego wdrożenie zakłada możliwość zmiany obecnie obowiązującego w Polsce rynku energii z rynku jednotowarowego na dwutowarowy. Wprowadzenie rynku mocy ma na celu zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii dla wszystkich odbiorców w Polsce w długiej perspektywie, a także stworzenie zachęt do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Głównym tematem konferencji, której przewodniczył Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, był szeroko pojęty sektor wytwarzania w Polsce. Wiele uwagi poświęcono także modelowi rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a także prezentacji rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy .

Dążymy do stworzenia takiego modelu, który umożliwi bezpieczne planowanie rozwoju gospodarczego kraju w oparciu o dostępne zasoby energii - zaznaczył podczas spotkania Maciej Bando, Prezes URE i dodał, że wypracowanie nowych mechanizmów w tym zakresie stało się szczególnie ważne w związku z sytuacją, jaka zaistniała w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas to fala upałów i remont bloków energetycznych spowodowały ograniczenia dostaw energii elektrycznej dla największych odbiorców w Polsce. Wprowadzenie rynku dwutowarowego, a więc rynku energii i mocy, ma być gwarancją, że sytuacja z sierpnia ubiegłego roku nigdy więcej się nie zdarzy - zaznaczył Prezes URE.

Konsultacje nad założeniami projektu potrwają dwa tygodnie, tj. do 18 lipca br. Uwagi i sugestie można przesyłać w ww. terminie na adres rynekmocy@me.gov.pl.

Data publikacji : 05.07.2016

Opcje strony

do góry