Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6580,Stopa-wolna-od-ryzyka-w-III-kwartale-2016-r.html
20.05.2024, 15:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2016 r.

Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2016 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 2,821%.

W II kwartale br. stopa ta wynosiła 2,751%.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 29/2016 w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2016 r.

Data publikacji : 01.07.2016

Opcje strony