Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina o dokonaniu rejestracji przed zawarciem transakcji podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu, najpóźniej do 6 lipca br.

W związku z obowiązkiem raportowania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) danych na temat kontraktów zawieranych na hurtowych rynkach energii, każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszej transakcji, jest zobowiązany do zarejestrowania się w krajowym rejestrze uczestników rynku.

7 kwietnia 2016 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania ACER danych na temat następujących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii:

  1. kontraktów standardowych dotyczących dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego, zawieranych poza zorganizowaną platformą obrotu (dopuszczonych do obrotu na tej platformie) i kontraktów niestandardowych dotyczących dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
  2. kontraktów dotyczących przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz instrumentów pochodnych dotyczących przesyłu tej energii lub gazu, niezależnie zawieranych na zorganizowanej platformie obrotu lub poza nią;
  3. instrumentów pochodnych dotyczących energii elektrycznej lub gazu, zawieranych poza zorganizowaną platformą obrotu.

Dane dotyczące kontraktów zawartych przed dniem 7 kwietnia 2016 r. poza zorganizowaną platformą obrotu, które w tym dniu nadal obowiązywały (tzw. backloading), należy zgłosić w terminie 90 dni od dnia 7 kwietnia 2016 r., tj. najpóźniej w dniu 6 lipca 2016 r.

Ponadto uczestnicy rynku, którzy zawierają transakcje podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu, zobowiązani są także do dokonania rejestracji przed zawarciem tych transakcji. Należy podkreślić, że obowiązek rejestracji istnieje niezależnie od tego, czy uczestnicy rynku sami dokonują zgłoszenia zawartych kontraktów, czy kontrakty zgłaszane są w imieniu tych uczestników przez osoby trzecie. System rejestracji CEREMP jest dostępny na stronie URE, pod adresem: http://old.ure.gov.pl/old/remit/rejestracja-remit.

Więcej szczegółowych uwag dotyczących ww. kwestii zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2016 w sprawie obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku.

Data publikacji : 21.06.2016

Opcje strony

do góry