Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uczestnikiem Okrągłego Stołu Energetycznego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, był jednym z gości Okrągłego Stołu Energetycznego, który odbył się 15 czerwca br. w Warszawie.

Celem konferencji było przeprowadzenie szerokiej debaty przedstawicieli rządu, koncernów energetycznych, kręgów eksperckich i ekonomistów poświęconej najistotniejszym problemom sektora energetycznego.  

Spotkanie otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski. Program wydarzenia obejmował trzy panele poświęcone dywersyfikacji dostaw energii, przyszłości polskiego węgla w kontekście unijnej polityki klimatycznej, a także znaczenia i rozbudowy infrastruktury przesyłowej.

Głównymi tematami spotkania były: budowa mocy wytwórczych i sieci przesyłowych, miejsce węgla w miksie energetycznym, perspektywy rozwoju OZE oraz inwestycje w dywersyfikację dostaw energii.

W pierwszej debacie pt. Polski węgiel a wyzwania klimatyczne, oprócz Prezesa URE, udział wzięli także: Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii; Henryk Baranowski - Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; prof. Zbigniew Kasztelewicz - Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH; Eryk Kłossowski - Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; prof. Władysław Mielczarski - profesor dr hab. inż. elektroenergetyk, Politechnika Łódzka; Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu - TAURON Polska Energia SA; Tomasz Rogala - Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (TBC); Paweł Sałek - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska; prof. Adam Smoliński, Główny Instytut Górnictwa.

W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli kwestie wpływu energetyki na strategiczne branże polskiej gospodarki, w tym również na innowacje i rozwój dziedzin odpowiedzialnych za zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

Ważnym tematem rozmów był rynek mocy i bezpieczeństwo energetyczne. Jak podkreślił Prezes URE, powinniśmy finansować źródła najtańsze i najstabilniejsze. - Każdy kraj musi zabezpieczyć swoje potrzeby. Energetyka to jest służba wszystkim konsumentom i odbiorcom. Przez zwykłych odbiorców w gospodarstwach domowych jesteśmy postrzegani jako dostarczyciele dobra, a nie towaru, jak to się dzieje w przemyśle - powiedział Maciej Bando. Za energię elektryczną odpowiada państwo - dodał Prezes URE.

Zaproszeni do rozmowy goście zwrócili również uwagę, że sektor będą kształtowały z jednej strony oczekiwania Unii Europejskiej w zakresie polityki ochrony klimatu, a z drugiej - krajowe zasoby surowców, które wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury przesyłowej i mocy wytwórczych.

Data publikacji : 15.06.2016

Opcje strony

do góry