Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową, niższą taryfę PGNiG S.A.

Prezes URE 14 czerwca 2016 r. zatwierdził taryfę PGNiG S.A., która obowiązywać będzie od 1 lipca do 30 września 2016 r.

Obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych PGNiG S.A. wyniesie 8,4%, zaś dla odbiorców hurtowych 8,7%, a w przypadku gazu zaazotowanego odpowiednio 8,4% i 8,5%.

Dzięki konsekwentnej polityce Prezesa URE, to już kolejna obniżka cen gazu w taryfie PGNiG S.A. - trzecia w 2016 r. i szósta od początku 2015 r. Skumulowany spadek średnich cen gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych od stycznia 2015 r. wynosi w sumie 34,5%, a w samym 2016 r. już 22,7%. W przypadku gazu zaazotowanego: od stycznia 2015 r. - 28,5% oraz w 2016 r. - 21,2%.

Obniżka cen gazu wysokometanowego wynika z niższych kosztów jego pozyskania z importu, w stosunku do kosztów przyjętych do kalkulacji obowiązującej taryfy. Natomiast obniżka cen gazu zaazotowanego wynika z realizacji przyjętej zasady jednolitych cen 1 kWh dla analogicznych grup taryfowych dla wszystkich rodzajów paliw gazowych sprzedawanych przez przedsiębiorstwo.

Ponadto 9 czerwca 2016 r. Prezes URE wydłużył okres obowiązywania taryf kluczowych operatorów systemu gazowego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o kolejne sześć miesięcy, tj. do 31 grudnia 2016 r. Zatwierdzono przy tym ustalone przez te przedsiębiorstwa zmiany taryf polegające przede wszystkim na ustaleniu nowych, wyższych bonifikat za niedotrzymanie standardów obsługi użytkowników sieci.

Data publikacji : 14.06.2016

Opcje strony

do góry