Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2017 r.

Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm.Opłaty, o których mowa w art. 9a ust. 10 tej ustawy, obowiązujące w 2017 r. wynoszą:

  • Ozg = 120,00 [zł/MWh], tj. 70,59 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozk = 10,00 [zł/MWh], tj. 5,88 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozm = 56,00 [zł/MWh], tj. 32,94 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Szczegółowe informacje na temat jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2017 roku zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2016.

Data publikacji : 30.05.2016

Opcje strony

do góry