Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6529,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Prezesa-URE-w-2015-r-juz-w-sieci.html
18.07.2024, 07:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2015 r. już w sieci

2015 to okres wielu zmian w sektorze energetycznym, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak również w obszarze wypracowanych modeli regulacyjnych oraz decyzji wewnątrzkrajowych i europejskich. O zmianach, które miały znaczenie dla działań podejmowanych w Urzędzie Regulacji Energetyki, a także o realizowanych w nim zadaniach traktuje najnowsze, osiemnaste już, Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W ubiegłym roku, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, Prezes URE konsekwentnie i odpowiedzialnie wypełniał misję zapewnienia równowagi interesów uczestników rynku paliw i energii w ramach realizowanej przez państwo polityki energetycznej.

Kilka wydarzeń zapisało się jednak szczególnie mocno w ubiegłorocznym kalendarzu polskiego Regulatora rynków energii i paliw. Po pierwsze wymienić należy długo wyczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającą m.in. nową metodę wsparcia zielonej energii w postaci systemu aukcyjnego. Kolejną istotną zmianę w prawie wniosła nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, zwłaszcza w zakresie obowiązków dotyczących rozporządzenia REMIT, które mają sprzyjać wykrywaniu nadużyć na hurtowych rynkach energii.

Ponadto 2015 to rok, w którym sfinalizowano prace nad jednym z ważniejszych projektów URE - modelem regulacji jakościowej. Regulacja ta ma szczególne znaczenie dla poprawy jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucji m.in. poprzez poprawę jakości i niezawodności dostarczania energii, poprawę jakości obsługi odbiorców oraz zapewnienie optymalnego poziomu efektywności realizowanych inwestycji.

Polski Regulator był aktywny także na polu międzynarodowym. Jesienią zeszłego roku, na wniosek Prezesa URE, Agencja Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) wydała decyzję w sprawie nieplanowanych przepływów energii, w której zaleca się wdrożenie metody łączenia rynków krajowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii w sieci tzw. Flow-Based Market Coupling.

Wspomniane wyżej zmiany to zaledwie część ważnych działań i decyzji realizowanych w ubiegłym roku, które były punktem odniesienia bądź przedmiotem prac prowadzonych w Urzędzie Regulacji Energetyki - zauważa we Wstępie do Sprawozdania Prezes URE, Maciej Bando. Dokument prezentuje zagadnienia odnoszące się do sposobu realizacji obowiązków Prezesa URE dotyczących spraw z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostało przedłożone Ministrowi Energii.

Zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentu.

Data publikacji : 12.05.2016

Opcje strony