Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy z udziałem URE

„Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki” - pod takim hasłem odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego OSE GDAŃSK 2016. Jednym z zaproszonych gości był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Tematem sesji plenarnej z udziałem regulatora rynków energii, zorganizowanej pierwszego dnia Kongresu, 20 kwietnia br., była „Konkurencyjna gospodarka - bezpieczne państwo”. W gronie gości zaproszonych do panelu znaleźli się również: Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii; Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski; dr hab. Filip M. Elżanowski, Radca Prawny, Partner, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna, Uniwersytet Warszawski; Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; Jacek Socha, Wiceprezes PwC Polska; Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Przedmiotem debaty były kwestie dotyczące m.in.: konkurencyjności polskiej gospodarki na tle UE i w kontekście globalnym oraz roli państwa w kształtowaniu rynków surowców i energii. Podejmowano także próby odpowiedzi na pytanie, czy Polska powinna włączać się aktywnie w nowe sytuacje polityczne mające wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, takie jak: złoża w Arktyce, budowa nowych magazynów, ropociągów i gazociągów,  rozwój upstream i downstream przez polskie rafinerie. Pod rozwagę poddano także zjawisko innowacyjności w kontekście strategicznego priorytetu rozwoju regionalnego.

Prezes URE, mówiąc o najważniejszych działaniach infrastrukturalnych, które należy podjąć ze względu na bezpieczeństwo gospodarcze kraju, wskazał na potrzebę niwelowania różnic w zakresie rozwoju poszczególnych regionów Polski. Patrząc na mapę gęstości infrastruktury - czy to linii kolejowych czy sieci elektroenergetycznych bądź gazociągów - widoczny jest, niestety, podział rozwoju gospodarczego kraju. Staje się zatem wyzwaniem - nie tylko dla instytucji i firm, lecz także dla wszystkich obywateli - dążenie do zmniejszania tych różnic i doprowadzenie do równego rozwoju - zaznaczył regulator. Jednocześnie dodał, że Polska, w odróżnieniu od wielu innych krajów Unii Europejskiej, jest w niewielkim stopniu zależna od zewnętrznych surowców energetycznych, posiadając rodzime złoża. Posiadanie zarówno własnych paliw, jak i potencjału budowania własnej infrastruktury to kręgosłup życia gospodarczego i nasz atut - podkreślił Prezes Bando.

W tym roku, po raz pierwszy w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego odbyło się "Laboratorium innowacyjnośći”, podczas którego osobistości ze świata biznesu i nauki zaprezentowali stanowiska na temat innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

Więcej o bezpieczeństwie gospodarczym kraju w kontekście rozwoju infrastruktury, z uwzględnieniem sieci elektroenergetycznych, na stronie organizatora Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego OSE Gdańsk 2016 oraz w 21 odcinku „Forum Gospodarczego”.

Data publikacji : 22.04.2016

Opcje strony

do góry