Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciwko kradzieży i dewastacji infrastruktury - podsumowanie działań Memorandum

W ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania narastającemu problemowi kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej, które powstało z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego, zostały zebrane dane o incydentach kradzieżowych za 2015 r.

Celem Memorandum jest prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia oraz przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury energetycznej, kolejowej oraz telekomunikacyjnej, w tym opracowanie stosownych propozycji zmian legislacyjnych. W wyniku działań podjętych przez sygnatariuszy Memorandum liczba kradzieży i uszkodzeń infrastruktury zdecydowanie się zmniejszyła, poczynając od 2012 r., w którym rozpoczęto wspólne prace w ramach tej współpracy. Sygnatariusze zobowiązali się do podejmowania wspólnych działań w zakresie podniesienia świadomości Polaków, a także wspierania udziału instytucji publicznych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska kradzieży oraz dewastacji infrastruktury.

 

W 2013 r. prace prowadzone w ramach Memorandum zostały włączone do katalogu działań rządowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych Razem bezpieczniej.

Sprzymierzenie trzech regulatorów - UKE, URE i UTK w ramach tej inicjatywy, to precedens na skalę Europy. Memorandum współpracuje z organizacjami międzynarodowymi takimi jak SIPAM (Security Partership Against Metal Theft In Germany), która zrzesza około 200 podmiotów oraz EIM (European Rail Infrastructure Managers), zrzeszającą przedsiębiorstwa kolejowe.

Bezpośrednie starty z tytułu kradzieży i dewastacji infrastruktury w 2012 r. wyniosły około 64 milionów złotych, a dzięki podjętym w kolejnych latach inicjatywom, w 2015 r. zmniejszyły się do kwoty 37,5 mln złotych.

W 2015 r. liczba kradzieży i dewastacji infrastruktury zmalała do 8,8 tys. w stosunku do 2012 r., w którym odnotowano ponad 17 tys. zdarzeń. W 2015 r. nastąpił 23-procentowy spadek kradzieży w stosunku do  2014 r.

Niestety, jest to nadal duża liczba zdarzeń. Z powodu kradzieży infrastruktury w 2015 r. 161 485 klientów pozbawiano usług  telekomunikacyjnych, 22 801 odbiorców pozbawiono energii elektrycznej i opóźniło się 10 603 pociągów.

Zdaniem sygnatariuszy Memorandum należy intensyfikować działania z udziałem przedsiębiorstw branżowych i we współpracy z policją kontynuować walkę ze zjawiskiem kradzieży i dewastacji, zwłaszcza tam, gdzie występuje największe ryzyko wpływu kradzionej czy dewastowanej infrastruktury na zdrowie i życie ludzi.

Edukacja, której skutkiem byłoby kształtowanie społeczeństwa odpowiedzialnego i dbającego o wspólne dobro, to długotrwały proces. W ramach prac Memorandum podjęto to wyzwanie i planowane są już kolejne inicjatywy., Udało się nam zainteresować i włączyć w działania już 20 Partnerów - instytucje państwowe, kluczowe firmy z sektora energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego oraz towarzyszące im organizacje i izby.

Data publikacji : 21.04.2016
Data modyfikacji : 26.04.2016

Opcje strony

do góry