Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER

„Energia polskiej gospodarki. Nowe otwarcie. Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarczego” - pod takim tytułem, 13 kwietnia br., odbył się panel inauguracyjny konferencji EuroPOWER z udziałem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Macieja Bando.

W gronie zaproszonych do dyskusji gości znaleźli się także: Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Energii; Eryk Kłossowski Prezes Zarządu PSE S.A.; Joanna Makowiecka-Gaca  Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji; Krzysztof Skóra Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.; Beata Stelmach Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna GE na Polskę i kraje bałtyckie..

Przedmiotem rozmowy były kwestie dotyczące m.in. nowej strategii polityki gospodarczej i polityki energetycznej Polski. Podjęto również próbę określenia kierunków rozwoju nowoczesnej energetyki.

Mówiąc o rynku energii Prezes URE zwrócił uwagę na celowość działań podejmowanych przez uczestników tego rynku w przeszłości i obecnie: W XIX w. i na początkach XX w. priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, potem przyszedł czas na bezpieczeństwo zaopatrzenia  w energię. Teraz przyszedł czas na bity. To jest rewolucja, przed którą nie uciekniemy - zaznaczył Prezes Bando. Ponadto, zdaniem Regulatora rozwój rynku energii w przyszłości przebiegać będzie dwutorowo: do przedsiębiorstw oraz do odbiorców-obywateli. W konsekwencji tego generowane będą dwa różne jakościowo produkty: energia elektryczna jako towar oraz energia elektryczna jako dobro - zauważył Regulator.

Podczas debaty analizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym i surowcowym oraz ekoefektywnością. Wiele uwagi poświęcono także planom rozwoju przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego oraz oddziaływaniu państwa.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to cykl spotkań kluczowych przedstawicieli branży energetycznej, która wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych, zasadniczym celem organizowanych w ramach wydarzenia paneli dyskusyjnych, jest omówienie aktualnych problemów sektora energetycznego, jak również określenie wyzwań stojących przed branżą, obowiązujących trendów i  pożądanych kierunków rozwoju.

Prezes URE objął XXIII Konferencję Energetyczną EuroPOWER patronatem honorowym.

Data publikacji : 20.04.2016

Opcje strony

do góry