Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 r.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE poinformował, że w IV kwartale 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 167,36 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 14/2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 r.

Data publikacji : 29.03.2016

Opcje strony

do góry